Κατοικία 1. «Άφρικα»

5

Ευρύχωρες κατοικίες, στο σχέδιο παλιού αρχοντικού σπιτιού, διακοσμημένες σε ζεστό ύφος και γήινους ζεστούς τόνους, με ξύλινα έπιπλα, παραδοσιακά παράθυρα με εσωτερικά ξύλινα παραθυρόφυλλα έτοιμες να σας υποδεχτούν γεμίζοντας σας ξεκούραση, ηρεμία και «ζεστές» στιγμές.

Κατοικία 2.«Ελλάδα»

5

Ευρύχωρες διώροφες κατοικιες, στο σχέδιο παλιού αρχοντικού σπιτιού, διακοσμημένες σε ζεστό ύφος και γήινους ζεστούς τόνους, με ξύλινα έπιπλα, παραδοσιακά παράθυρα με εσωτερικά ξύλινα παραθυρόφυλλα.

Κατοικία 3

5

Ευρύχωρες κατοικιες, στο σχέδιο παλιού αρχοντικού σπιτιού, διακοσμημένες σε ζεστό ύφος και γήινους ζεστούς τόνους, με ξύλινα έπιπλα, παραδοσιακά παράθυρα με εσωτερικά ξύλινα παραθυρόφυλλα.

Κατοικία 4

5

Ευρύχωρες κατοικιες, στο σχέδιο παλιού αρχοντικού σπιτιού, διακοσμημένες σε ζεστό ύφος και γήινους ζεστούς τόνους, με ξύλινα έπιπλα, παραδοσιακά παράθυρα με εσωτερικά ξύλινα παραθυρόφυλλα.